Καλώς ήλθατε στην ιστοσελίδα
του Χειρουργού Οφθαλμίατρου
Ι. Ευσταθίου

55ο Πανελλήνιο Οφθαλμολογικό Συνέδριο

55ο Πανελλήνιο Οφθαλμολογικό Συνέδριο

Ο χειρουργός οφθαλμίατρος Ιωάννης Ευσταθίου θα παρευρεθεί στο 55ο Πανελλήνιο Οφθαλμολογικό Συνέδριο, το οποίο θα πραγματοποιηθεί στην πόλη της Θεσσαλονίκης από τις 19 Μαΐου έως τις 21 Μαΐου 2022.

Τηλ. Επικοινωνίας: 210-5562929
Email: [email protected]
Ηρώων Πολυτεχνείου & ∆ήμητρος 11
Ελευσίνα 192 00