Καλώς ήλθατε στην ιστοσελίδα
του Χειρουργού Οφθαλμίατρου
Ι. Ευσταθίου

Μελέτη γλαυκώματος

  • Παχυμετρία κερατοειδούς, μέτρηση ενδοφθαλμίου πιέσεως (τονομέτρηση), οπτικά πεδία, βυθοσκόπηση, καμπύλη πιέσεως και laser τομογραφία και τοπογραφία κεφαλής οπτικού νεύρου με OCT.
Τηλ. Επικοινωνίας: 210-5562929
Email: [email protected]
Ηρώων Πολυτεχνείου & ∆ήμητρος 11
Ελευσίνα 192 00