Καλώς ήλθατε στην ιστοσελίδα
του Χειρουργού Οφθαλμίατρου
Ι. Ευσταθίου

Χαλάζιο

Το χαλάζιο είναι μια άσυπτη φλεγμονή, η οποία εμφανίζεται συχνά στο βλέφαρο, συνήθως όταν συνυπάρχει βλεφαρίτιδα. Εντοπίζεται στους αδένες που βρίσκονται στο χείλος των βλεφάρων, οι οποίοι ονομάζονται μεϊβομιανοί αδένες και προκαλείται από την απόφραξή τους. Το βλέφαρο διογκώνεται,  και στην αφή έχει την αίσθηση σαν να έχει δημιουργηθεί ένα ογκίδιο, μικρό σε μέγεθος. Συχνά συγχέεται με την “κριθή”, (το γνωστό μας «κριθαράκι), που σε αντίθεση με το χαλάζιο είναι φλεγμονή των μεϊβομιανών αδένων. Όταν το χαλάζιο ή η κριθή  δεν υποχωρούν με την τοπική θεραπεία ή την  χορήγηση αντιβιοτικών, αφαιρούντε με χειρουργική επέμβαση διάνοιξης (τοπική αναισθησία).

Τηλ. Επικοινωνίας: 210-5562929
Email: [email protected]
Ηρώων Πολυτεχνείου & ∆ήμητρος 11
Ελευσίνα 192 00