Καλώς ήλθατε στην ιστοσελίδα
του Χειρουργού Οφθαλμίατρου
Ι. Ευσταθίου

Πτερύγιο

Το πτερύγιο είναι μία καλοήθης πτυχή από ινοαγγειακό ιστό, επάνω στην επιφάνεια του κερατοειδή. Έχει σφηνοειδές σχήμα και εμφανίζεται συνήθως στον έσω κανθό του οφθαλμού. Σε βάθος χρόνου μπορεί να δημιουργήσει προβλήματα στην όραση, εμποδίζοντάς την ή προκαλώντας αστιγματισμό. Συχνά συνοδεύεται από συμπτώματα όπως ερυθρότητα και αίσθημα ξένου σώματος. Κύρια αιτία ανάπτυξής του φαίνεται να είναι η έκθεση στην ηλιακή ακτινοβολία, η ξηρότητα και η χρόνια φλεγμονή. Καθώς εξελίσσεται το πτερύγιο, μπορεί να μεταβάλλει το σχήμα του κερατοειδούς, προκαλώντας αστιγματισμό. Εάν το πτερύγιο προχωρήσει στο κέντρο του κερατοειδούς, τότε αφαιρείται χειρουργικά.

Τηλ. Επικοινωνίας: 210-5562929
Email: [email protected]
Ηρώων Πολυτεχνείου & ∆ήμητρος 11
Ελευσίνα 192 00