Το τμήμα αισθητικής ιατρικής

Τα μάτια μας αποτελούν το εκφραστικότερο μέσο του προσώπου μας, αλλά παράλληλα αποτυπώνουν και την πάροδο του χρόνου.  Κληρονομικοί και περιβαλλοντικοί παράγοντες, η έκθεση στον ήλιο και φυσικά, ο τρόπος ζωής, επισπεύδουν τη γήρανση στην περιοχή των ματιών. Η αισθητική οφθαλμολογία αποκαθιστά τα σημάδια γήρανσης, επαναφέροντας ξεκούραστο βλέμμα και νεανική ματιά.

Τηλ. Επικοινωνίας: 210-5562929
Email: [email protected]
Ηρώων Πολυτεχνείου & ∆ήμητρος 11
Ελευσίνα 192 00